Norflor

· substrato especial para macetas de interior e exterior ·

É unha mestura de turbas e materias orgánicas vexetais compostadas, especialmente recomendado como acondicionador de chans.

O seu alto contido en materia orgánica humificada axuda a cambia-la estructura dos chans arxilosos e a liga-los terreos areentos.

A súa alta actividade biolóxica favorece a retención da auga e dos nutrientes. Está especialmente indicado para as plantas exteriores. O seu PH é de 6-7.

A presentación deste substrato é a seguinte: bolsas de 5, 10, 20, 50 e 70 litros.

Polo deseño e tamaño das bolsas, esta gama está especialmente indicada para a súa comercialización en florerías, gardens e grandes superficies.

Este substrato tamén se serve a granel.

    

Datos analíticos
Fertilizantes añadidos
pH (CaCl2): 6,0 - 6,5
pH (H2O): 6,5 - 7,0

N - 15 mgr./ L.
P - 18 mgr./ L.
K - 25 mgr./ L.
Más todos los microelementos.
El hierro se aporta en forma de quelato.

 norflor

"con Turbas GF, sólo plantar y regar"