ESPECIAL XARDINERÍA


Turbas Granja Fátima dispón para a xardinería de humus, cubresementes, compost con alto contido en materia orgánica, substratos para recebos cun cribado extrafino, para a perfecta penetración nos picados realizados, e cortizas decorativas en diferentes granulometrías que, pola súa vez, fan de herbicida ecolóxico e natural.
Especial xardinería Turbas g.f.

Apostar pola ecoloxía e polo medio