SUBSTRAT PROFESSIONALS


Aquest substrat s’ha elaborat per al cultivador professional. Està format per Torba Rossa, Torba Negra, Fibra de Coco i una petita proporció de perlita.

La conjunció de tots aquests productes, amb la petita proporció de perlita, ens dóna com a resultat un substrat equilibrat en porositat, aeració i retenció, tant d’aigua com de nutrients.

Serveix per a tot tipus de plantes i arbustos, tant en test com en contenidor.

Substrat professionals Turbas g.f.

Perquè viuen