Substrato Universal GF

· especial para producción forestal ·

Turbas GF elabora o substrato universal, especial para produccións forestais, pensando en lle evitar ó profesional o traballo de realizar mesturas e en mellora-lo substrato, axustando o PH e repartindo homoxeneamente os fertilizantes.

Os substratos industriais modernos proporcionan esa seguridade e garantía pola técnica empregada na mestura.

O substrato universal GF está composto de turbas de diferentes graos de descomposición, de fibras vexetais e de cortizas de árbore ben compostadas.

O substrato universal que Turbas Granja Fátima elabora leva incorporados os abonos minerais que as plantas necesitan para o primeiro mes de cultivo, pasado este período de tempo o profesional ten que engadirlle os fertilizantes cos que acostume traballar.

Este substrato preséntase nas seguintes medidas: 5, 10, 20, 50 e 70 litros.

    

Datos analíticos
Fertilizantes añadidos
pH (CaCl2): 5,0 - 5,5
pH (H2O): 6,0 - 6,5

N - 210 mgr./ L.
P - 240 mgr./ L.
K - 270 mgr./ L.
Más todos los microelementos.
El hierro se aporta en forma de quelato.

 sustrato-universal-gf

"apostando por la ecología y el medio ambiente"