Recebos

recebos· substrat especial per recebos ·

Aquest substrat, per la seva granulometria extrafina, està preparat especialment per a sorres de camps esportius, camps de futbol, camps de golf, etc.

Té com a missió millorar la superfície del terreny en la preparació de la gespa i protegir la germinació de la llavor i el desenvolupament dels primers brots d'herba, així com l'acceleració d'aquests processos, per la qual cosa proporciona una gespa més densa.

Adeqüem el pH a les característiques del terreny en què l'utilitzem. Aquest material se serveix tant a granel com envasat en sacs de 70 litres.

      
Datos analíticos
Fertilizantes añadidos
pH (CaCl2): 6,0 - 6,5
pH (H2O): 6,5 - 7,0

N - 15 mgr./ L.
P - 18 mgr./ L.
K - 25 mgr./ L.
Más todos los microelementos.
El hierro se aporta en forma de quelato.

"raices y hojas"